Informacje dla akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 10.02.2020 g. 12:00 - ogłoszenie w IMSIG

Zarząd "Auto - Centrum" Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu, wpisanej dnia 5.11.2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000136970, działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. zwołuje na dzień 10 lutego 2020 r., godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Poznaniu, ul. Wojciechowskiego 7-17, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie w formie uchwały porządku obrad.

5. Wybór Komisji skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały o odwołaniu dotychczasowego Zarządu.

7. Podjęcie uchwały o odwołaniu dotychczasowej Rady Nadzorczej.

8. Wybór Zarządu.

9. Wybór Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 


Informacja o unieważnieniu dokumentów akcji Spółki - ogłoszenie w IMSIG

Działając na podstawie art. 358 § 3 K.s.h. Zarząd "Auto-Centrum" Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu (KRS 136970) ogłasza, że w dniu 24.12.2019 r. i zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 237/2019 (5876), poz. 63377, podjął uchwałę w sprawie unieważnienia dokumentów akcji i ogłasza niniejszym wykaz unieważnionych dokumentów akcji:

Akcje serii A o numerach: 353-932; 1014-2334; 2345-2425; 2486-2575; 2588-2699; 2702-2706; 2709-2727; 2731-2752; 2773-2806; 2815-2825; 2834-2867; 2870-2875; 2890-2985; 2988-2999; 3002-3013; 3020-3059; 3064-3085; 3087-3090; 3092-3095; 3098-3127; 3130-3131; 3133-3142; 3145-3169; 3172-3186; 3191-3228; 3235-3237; 3244-3257; 3261-3268; 3271-3287; 3290-3291; 3294-3297; 3300-3302; 3304; 3306-3314; 3316-3320; 3322-3323; 3325-3337; 3339; 3355-3390; 3392-3441; 3467-3540; 3553-3592; 3598-3627; 3633-3637; 3648-3690.

Akcje serii B o numerach: 1-632.

W miejsce unieważnionych ww. dokumentów akcji Zarząd "Auto-Centrum" Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne S.A. na podstawie art. 358 § 2 K.s.h. postanowił wydać nowe dokumenty akcji o tych samych oznaczeniach serii i numerach.

 

Aktualności

Informacje dla akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 10.02.2020 g. 12:00 - ogłoszenie w I...

Czytaj więcej

Promocje

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia